Bài tập 7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần.

- Giống nhau :

-     Khác nhau :

Trả lời 

 

-Bộ máy quan lại thời Lý - Trần có điểm giống nhau là được tổ chức theo mô hình quân chủ trung ương tập quyền, gồm 3 cấp (nêu cụ thể).

-  Khác nhau : thời Trần được tổ chức có quy củ, đầy đủ hơn, có chế độ Thái thượng hoàng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay