Bài tập 7 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7: Những nguyên nhân nào đưa... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7: Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử lớn lao của thắng lợp đó.

- Nguyên nhân thắng lợi:

-  Ý nghĩa lịch sử :

Trả lời 

Quân dân ta có lòng yêu nước, bất khuất, quyết tâm đánh giặc ; có khối đoàn kết toàn dân tộc xung quanh triều đĩnh ; có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo ; có các tướng lĩnh tài ba...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay