Bài tập 7 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Nêu vai trò, công lao của Lê L... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Nêu vai trò, công lao của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời 

Ông là linh hồn của cuộc khởi nghĩa, đóng vai trò to lớn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay