Bài tập 7 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Xã hội thời Lê sơ và thời ... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Xã hội thời Lê sơ và thời Lý - Trần có những giai cấp, tầng lớp nào ? Điểm khác nhau cơ bản là gì ?

- Các giai cấp, tầng lófp trong xã hội:

- Điểm khác nhau cơ bản

+ Thời Lý - Trần

+ Thời Lê - Sơ

Trả lời 

Các giai cấp, tầng lớp :

+ Giai cấp thống trị bao gồm : quý tộc, địa chủ.

+ Giai cấp bị trị bao gồm : nộng dân, nô tì.

-   Khác nhau :

+ Thời Lý - Trần : tầng lớp quý tộc, vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền lực ; nông dân, nô tì chiếm số đông trong xã hội.

+ Thời Lê sơ : tầng lớp nô tì giảm và được giải phóng vào cuối thời Lê sơ, tầng lớp địa chủ tư hữu phát triển
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay