Bài tập 8 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 8. Em hiểu thế nào về Nho giáo ... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Em hiểu thế nào về Nho giáo ?

Trả lời 

-  Người khởi xướng Nho giáo là Khổng Tử.

-   Nho giáo là hệ tư tưởng, đạo đức, chính trị của giai cấp phong kiến Trung Quốc.

-  Nho giáo đề cao những nguyên tắc trong quan hệ giữa người với người nhằm phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến.

Quan hệ đó là : vua - tôi, chồng - vợ, cha - con.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay