Bài tập 8 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và so sánh với thời Đinh ?

Trả lời 
Bộ máy Nhà nước thời Tiền Lê được tổ chức đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, có quy củ hơn thời Đinh.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay