Bài tập 8 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 8. Những công việc nhà Lý đã l... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Những công việc nhà Lý đã làm có gì khác và mới so với nhà Đinh, Tiền Lê ?

Trả lời 

Nhà Lý có những việc làm khác và mới rất có ý nghĩa trong xây dựng và đổi mới đất nước như : dời đô về Thăng Long, đổi quốc hiệu, ban hành bộ luật thành vãn đầu tiên, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp có quy củ, chặt chẽ và hệ thống hơn thời Đinh - Tiền Lê.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay