Bài tập 8 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Nhà Trần đã làm gì để phụq hồi và phát triển kinh tế ?

Trả lời 

Nhà Trần thực hiện nhiều biện pháp khuyến nông, phát triển kinh tế nông nghiệp, thủ công, thương nghiệp (nêu dẫn chứng cụ thể).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay