Bài tập 8 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ ?

Trả lời 

Khá toàn diện, có một số mặt tích cực, nhưng một số chính sách không triệt để, chưa giải quyết được yêu cầu bức thiết của nhân dân...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay