Bài tập 8 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 8. Nêu vai trò của Nguyễn Trãi t... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Trả lời 

Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay