Bài tập 8 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 8. Vua Lê Thánh Tông đã cho biê... DeHocTot.com

Bài tập 8 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 8. Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào ? Nêu nội dung cơ bản của bộ luật đó.

Trả lời 

Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức.

Bộ luật này ban hành về kế thừa hương hỏa, về việc bảo vệ tôn ty trật tự và đạo đức phong kiến, về việc trấn áp mọi hành vi chống đối hay làm nguy hại đến địa vị thống trị của giai cấp phong kiến. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay