Bài tập 9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 9. Trình bày một số thành tựu ... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9. Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc.

- Nghệ thuật:     

-  Kiến trúc :

Trả lời 

- Nghệ thuật:  giấy  viết  có Thái Luân , nghề in, la bàn, thuốc súng , dệt vải , làm đồ sứ , đóng tàu , luyện sắt …

-  Kiến trúc : Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành....

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay