Bài tập 9 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9.

a)  Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh - Tiền Lê ?

b)  Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hoá ?

Trả lời 

a)  Tinh hình giáo dục thời Lý khác với thời Đinh - Tiền Lê l:  trường học Nho học được mở, các kì thi Nho học được thực hiện, nhiều người tài giỏi đỗ đạt..

b) Giáo dục phát triển có tác dụng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh, văn hoá, văn học phát triển...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay