Bài tập 9 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 9. Em có nhận xét gì về pháp lu... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9. Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý ?

Trả lời 

Luật pháp nhà Trần có điểm khác thời Lý là cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay