Bài tập 9 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9. Theo em, việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần để thành lập nhà Hồ là cần thiết, đúng đắn hay ngược lại ?

Trả lời 

Cần thiết, đúng đắn do nhà Trần suy yếu, bất lực trước cuộc khủng hoảng xã hội và nguy cơ ngoại xâm đe doạ...
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay