Bài tập 9 trang 58 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 58 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau ?

-   Giống nhau :           

- Khác nhau :

Trả lời 

Giống nhau là đều theo mô hình chế độ quân chủ trung ương tập quyền ; khác nhau là ngày càng hoàn chỉnh, chặt chẽ, có hệ thống hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay