Bài tập 9 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 9. Nêu một số biểu hiện nhữn... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9. Nêu một số biểu hiện những đóng góp của nhân dân vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời 

Nhân dân ta có lòng yêu nước lồng làn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành thắng lợi tự do cho đất nước

-Tinh thần đoàn kết chiến đấu của toàn dân, sự ủng hộ về mọi mặt của nhân dân đối với nghĩa quân Lam Sơn

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay