Bài tập 9 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 9:Để phục hồi và phát tr... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 9:Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì?

Trả lời 

Vua  Lê Thái Tổ lệnh cho con em các tướng và các đầu mục về quê nhận ruộng đất cày cấy. Năm 1429, ông lại ra lệnh: vườn của các quan ở kinh thành đều phải trồng hoa hoặc rau đậu, nếu bỏ hoang sẽ bị thu hồi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay