Bài 1, 2, 3 trang 12 sgk sinh học 7 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 12 sgk sinh học 7

Sinh học


Bài 1. Các đặc điểm chung của động vật ?

Bài giải

-     Có khả nâng di chuyển;

-     Có hệ thần kinh và giác quan;

-     Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.

Bài 2. Kế tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ?

Bài giải

Các động vật, thường gặp ở địa phương có thê chia thành 2 nhóm:

-     Động vật không xương sống như: ruồi, muỗi, ong. bướm, nhện, giun đất, dế chũi, dế mèn, các loại sâu, tôm, cua,...

-     Động vật có xương sống như: lợn, gà, ngan, vịt, trâu, bò, chó, mèo, thằn làn, rắn, các loại cá, ếch, nhái, cóc,...

Bài 3. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?

Bài giảide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay