Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7 - Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày c... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7

Sinh học


Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Lời giải:

Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trùng đế giày có hình dạng như thế nào?

Lời giải:

Trùng đế giày có hình dạng dẹp như chiếc đế giày

Bài 3 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu ?

Lời giải:

Màu sắc của các hạt diệp lục.

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay