Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7 - Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7

Sinh học


Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

Hướng dẫn trả lời:
- Cơ thế có 3 phần (đầu, ngực, bụng);
- Đầu có 1 đôi râu;
- Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.
Câu 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:
Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.
Câu 3*: Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào? 

Hướng dẫn trả lời:
Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lứa). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay