Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7 - Bài 1 (trang 94 sgk Sinh học 7): Hãy nêu cá... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7

Sinh học


Bài 1 (trang 94 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?

Lời giải:

 Sâu bọ có đủ 5 giác quan:

   - Xúc giác có dạng lông, khứu giác có dạng hố: nằm trên râu.

   - Vị giác: là các nhú lồi ở tua miệng hoặc ở đầu chân (bướm).

   - Có cơ quan thu phát âm thanh.

   - Thị giác: mắt kép.

Bài 2 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì:

Lời giải:

   Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.

Bài 3 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đánh dấu + vào ô trống chỉ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở bảng sau:

Giải bài 3 trang 94 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Lời giải:

Giải bài 3 trang 94 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay