Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh vùng cực? - Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi ... DeHocTot.com

Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh vùng cực?

Sinh học


Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh vùng cực?

Trả lời

Sống theo bầy đàn, lông rậm, mỡ dày.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay