Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. - STT Đại diện Kích thước ... DeHocTot.com

Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1.

Sinh học


STT

Đại diện

Kích thước

Cấu tạo từ

Thức ăn

Bộ phận di chuyển

Hình thức sinh sản

1

Trùng roi

Hiển vi

Lớn

1 tế bào

Nhiều tế bào

 

 

 

2

Trùng biến hình

 

 

 

 

 

 

 

3

Trùng giày

 

 

 

 

 

 

 

4

Trùng kiết lị

 

 

 

 

 

 

 

5

Trùng sốt rét

 

 

 

 

 

 

 

 

Kí hiệu hay cụm từ lựa chọn

-Vi khuẩn

-Vụn hữu cơ

-Hồng cầu

- Roi, lông bơi, chân giả

- Tiêu giảm

- Không có

- Phân đôi

- Phân nhiều

-Tiếp hợp

 

Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:

- Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm gì?

- Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm gì?

- Động vật nguyên sinh có những đặc điểm gì chung?

Bài làm

STT

Đại diện

Kích thước

Cấu tạo từ

Thức ăn

Bộ phận di chuyển

Hình thức sinh sản

1

Trùng roi

Hiển vi

Lớn

1 tế bào

Nhiều tế bào

-Tự dưỡng hoặc vụn hữu cơ, vi khuẩn

Roi

Phân đôi

2

Trùng biến hình

 

 

Vi khuẩn, vụn hữu cơ

Chân giả

Phân đôi

3

Trùng giày

 

 

- Vi khuẩn

Lông bơi

Phân đôi và tiếp hợp

4

Trùng kiết lị

 

 

-Hồng cầu

Chân giả

Phân đôi

5

Trùng sốt rét

 

 

-Hồng cầu

Tiêu giảm

Phân đôi và phân nhiều

- Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm: Cơ quan di chuyển phát triển, dị dưỡng kiểu động vật và là 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên.

- Động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm: Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển, dinh dưỡng kiểu hoại sinh, sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh (1 phần phân chia cho nhiều cá thể con, còn gọi là liệt sinh hay phân nhiều).

- Động vật nguyên sinh dù sống tự do hay kí sinh đều có đặc điểm chung: Cấu tạo cơ thể là một tế bào nhưng đảm nhận chức năng của một cơ thể độc lập.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay