Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi. - Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý ... DeHocTot.com

Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi.

Sinh học


Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

… Có chân giả

… Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên

… Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

… Chỉ ăn hồng cầu

… Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài

… Không có hại

Bài làm

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

✓ Có chân giả

… Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên

✓ Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

✓ Chỉ ăn hồng cầu

✓ Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài

… Không có hạide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay