Điền vào bảng tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng. - Điền vào bảng tên thiên địch được s... DeHocTot.com

Điền vào bảng tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng.

Sinh học


Điền vào bảng tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng.

Các biện pháp đấu tranh sinh học

Tên sinh vật gây hại

Tên thiên địch

Sử dụng thiên địch trự tiết tiêu diệt sinh vật gây hại

 

 

Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại

 

 

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật  gây hại

 

 

Bài làm

Các biện pháp đấu tranh sinh học

Tên sinh vật gây hại

Tên thiên địch

Sử dụng thiên địch trự tiết tiêu diệt sinh vật gây hại

- Sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian

- Ấu trùng sâu bọ

- Sâu bọ

 

- Chuột

- Gia cầm

- Cá cờ

- Cóc, chim sẻ, thằn lằn

- Mèo

Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại

- Trứng sâu xám

- Cây xương rồng

- Ong mắt đỏ

- Loài bướm dêm nhập từ Achentina

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật  gây hại

- Thỏ

- Vi khuẩn myoma và vi khuẩn caxilide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay