Đọc bảng và hình 44.3, điền nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng - Đọc bảng và hình 44.3, điền nội dung p... DeHocTot.com

Đọc bảng và hình 44.3, điền nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng

Sinh học


Đọc bảng và hình 44.3, điền nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài làm

- Bộ ngỗng: Vịt trời

- Bộ gà: Gà rừng

- Bộ chim ưng: Cắt đe

- Bộ cú: Cú lợnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay