Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Vì sao? - ... DeHocTot.com

Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Vì sao?

Sinh học


Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Vì sao?

Trả lời

Có, vì nước ta cũng nằm trong khu vực nhiệt đới.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay