Dựa vào hình 33.1 hoàn thành thông tin. - Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim c... DeHocTot.com

Dựa vào hình 33.1 hoàn thành thông tin.

Sinh học


Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim cá có 2 ngăn là: ………….. và ……….. nối với các vạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín.

Khi tâm thất co tống máu vào……. Từ đó chuyển qua ……………., ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu oxi, theo ……………. đến …………… cung cấp oxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo ………. về ……… khi tâm nhĩ co dồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu được vận chuyển trong một vòng kín.

Bài làm

Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim cá có 2 ngăn là: tâm nhĩtâm thất, nối với các vạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín.

Khi tâm thất co tống máu vào tâm nhĩ. Từ đó chuyển qua mao mạch mang, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu oxi, theo động mạch chủ lưng đến mao mạch các cơ quan cung cấp oxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng vtâm thất. Khi tâm nhĩ co dồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu được vận chuyển trong một vòng kín.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay