Ghi rõ tên của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình. - - Ghi rõ tên của 5 nhóm động vật vào ch... DeHocTot.com

Ghi rõ tên của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình.

Sinh học


- Ghi rõ tên của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình.

- Ghi tên loài động vật vào chỗ ô trống dưới hình.

Bài làm

- Các ngành động vật: Ngành nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp.

- Các loài động vật:

+ Trùng roi, trùng biến hình, trùng giày

+ Hải quỳ, sứa, thủy tức

+ Sán dây, giun đũa, giun đất

+ Ốc sên, trai sông, mực

+ Tôm, nhện, cánh camde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay