Hãy nêu đặc điểm chung của cá. - Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Mô... DeHocTot.com

Hãy nêu đặc điểm chung của cá.

Sinh học


Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể.

Bài làm

- Cơ quan di chuyển: Vây

- Hệ hô hấp: Mang

- Môi trường sống: Nước biển, lợ, ngọt,

- Hệ tuần hoàn: Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn kín

- Nhiệt độ cơ thể: Là động vật biến nhiệt (phụ thuộc vào môi trường)

- Sinh sản: Đẻ trứng, thụ tinh ngoài



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay