Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính. - Thảo luận và trả lời câu hỏi:- Hãy so... DeHocTot.com

Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.

Sinh học


Thảo luận và trả lời câu hỏi:

- Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.

- Hãy cho biết giun đất, giun đũa cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

Bài làm

Tên động vật

Lưỡng tính

Phân tính

Thụ tinh ngoài

Thụ tinh trong

Giun đất

+

 

+

 

Giun đũa

 

+

 

+de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay