Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật - Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau ... DeHocTot.com

Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật

Sinh học


Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật:

…  Có khả năng di chuyển

… Tự dưỡng, tổng hợp chất hữu cơ từ nước và CO

… Có hệ thần kinh và giác quan

… Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

… Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trời

- Nghiên cứu các thông tin trên, thảo luận và chọn 3 đặc điểm quan trọng nhất của động vật phân biệt động vật với thực vật bằng cách đánh dấu tích vào ô trống

Trả lời

✓ Có khả năng di chuyển

... Tự dưỡng, tổng hợp chất hữu cơ từ nước và CO2

✓ Có hệ thần kinh và giác quan

✓ Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

... Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trờide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay