Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào. - Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:- H... DeHocTot.com

Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào.

Sinh học


Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:

- Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào?

- Vì sao hệ tuân hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

Bài làm

- Các ống bài tiết (manpighi) lọc chất thải đổ vào cuối ruột giữa và đầu ruột sau, để chất bài tiết cùng đổ ra ngoài theo phân.

- Hệ tuần hoàn thường có hai chức năng chính:

+ Phân phối chất dinh dưỡng đến các tế bào

+ Cung cấp oxi cho các tế bào. ở sâu bọ việc cung cấp oxi do hệ thống ống khí đảm nhiệm. vì thế hệ tuần hoàn đơn giản đi và hệ thosng ống khí phát triển hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay