Hoàn thành bảng sau bằng đánh dấu () vào ô trống cho phù hợp. - Hãy dựa vào kết quả quan sát ở hình 35... DeHocTot.com

Hoàn thành bảng sau bằng đánh dấu () vào ô trống cho phù hợp.

Sinh học


Hãy dựa vào kết quả quan sát ở hình 35.1, 2, 3 để hoàn thành bảng sau bằng đánh dấu () vào ô trống cho phù hợp.

Bài làmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay