Kể tên các loài động vật mà em thấy. - Kể tên các loài động vật mà em thấy k... DeHocTot.com

Kể tên các loài động vật mà em thấy.

Sinh học


Kể tên các loài động vật mà em thấy khi:

- Kéo một mẻ lưới trên biển

- Tát một ao cá:...

- Đơm đó qua một đêm đầm, hồ,...

Trả lời

Kể tên các loài động vật mà em thấy khi:

- Kéo một mẻ lưới trên biển: Cá ngừ, cá thu, cá nục, cá chim,....

- Tát một ao cá: Cá chép, cá rô phi, cá trê, cá bống,...

- Đơm đó qua một đêm đầm, hồ...: Tôm, cua, cá, ốc, ếch, tép,...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay