Liên hệ thực tế, điền tên động vật đại diện mà em biết vào bảng 2 - Liên hệ thực tế, điền tên động vật... DeHocTot.com

Liên hệ thực tế, điền tên động vật đại diện mà em biết vào bảng 2

Sinh học


Liên hệ thực tế, điền tên động vật đại diện mà em biết vào bảng 2

STT

Các mặt lợi, hại

Tên động vật đại diện

1

Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người

 

- Thực phẩm

 

- Lông

 

- Da

 

2

Động vật dùng làm thí nghiệm

 

- Học tập, nghiên cứu khoa học

 

- Thử nghiệm thuốc

 

3

Động vật hỗ trợ cho con người

 

- Lao động

 

- Giải trí

 

- Thể thao

 

- Bảo vệ an ninh

 

4

Động vật truyền bệnh sang người

 

Tên một số động vật gợi ý

Ruồi, muỗi, rận, rệp, trâu, bò, cua, ngựa, voi, ...

Bài làm

STT

Các mặt lợi, hại

Tên động vật đại diện

1

Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người

 

- Thực phẩm

Trâu, bò, lợn , gà

- Lông

Cừu

- Da

Cá sấu, hổ

2

Động vật dùng làm thí nghiệm

 

- Học tập, nghiên cứu khoa học

Khỉ, thỏ

- Thử nghiệm thuốc

Chột bạch

3

Động vật hỗ trợ cho con người

 

- Lao động

Trâu, bò

- Giải trí

Khỉ , chó, voi

- Thể thao

Ngựa

- Bảo vệ an ninh

Chó

4

Động vật truyền bệnh sang người

Ruồi, muỗi, …

Tên một số động vật gợi ý

Ruồi, muỗi, rận, rệp, trâu, bò, cua, ngựa , voi, ...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay