Lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng. - ... DeHocTot.com

Lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Sinh học


Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Tên đại diện

Đặc điểm nơi sống

Hoạt động

Tập tính tự vệ

1. Cá cóc tam đảo

 

 

 

2. Ếch ướng lớn

 

 

 

3. Cóc nhà

 

 

 

4. Ếch cây

 

 

 

5. Ếch giun

 

 

 

Những câu lựa chọn

- Chủ yếu sống trong nước

- Chủ yếu sống trên cạn

- Ưa sống ở nước hơn

- Chủ yếu sống trên cây, bụi cây

- Sống chui luồn trong hang đất

- Ban đêm

- Chủ yếu ban đêm

- Chiều và đêm

- Cả ngày và đêm

- Trốn chạy, ẩn nấp

- Dọa nạt

- Tiết nhựa độc

Bài làm

Tên đại diện

Đặc điểm nơi sống

Hoạt động

Tập tính tự vệ

1. Cá cóc tam đảo

Chủ yếu sống trong nước

Chủ yếu ban đêm

Trốn chạy, ẩn nấp

2. Ếch ướng lớn

Ưa sống ở nước hơn

Ban đêm

 

Dọa nạt

3. Cóc nhà

Chủ yếu sống trên cạn

Chủ yếu ban đêm

Tiết nhựa độc

4. Ếch cây

Chủ yếu sống trên cây, bụi cây

Ban đêm

 

Trốn chạy, ẩn nấp

5. Ếch giun

Sống chui luồn trong hang đất

Cả ngày và đêm

Trốn chạy, ẩn nấp

Những câu lựa chọn

- Chủ yếu sống trong nước

- Chủ yếu sống trên cạn

- Ưa sống ở nước hơn

- Chủ yếu sống trên cây, bụi cây

- Sống chui luồn trong hang đất

- Ban đêm

- Chủ yếu ban đêm

- Chiều và đêm

- Cả ngày và đêm

- Trốn chạy, ẩn nấp

- Dọa nạt

- Tiết nhựa độcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay