Lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng. - Đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động ... DeHocTot.com

Lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng.

Sinh học


Đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng sao cho phù hợp với những đặc điểm của ngành:

Đặc điểm của từng ngành cần tham hảo cho việc lựa chọn:

1. Cơ thể đa bào, đối xứng tỏa tròn, có hai lớp tế bào.

2. Cơ thể đa bào, đối xứng hai bên, có bộ xương ngoài bằng chất kitin, thường phân đốt và có chân phân đốt.

3. Cơ thể đơn bào

4. Cơ thể đa bào, đối xứng 2 bên có vỏ đá vôi.

5. Cơ thể đa bào, mềm, đối xứng hai bên, dẹp không phân đốt, hoặc kéo dài phân đốt hay không phân đốt.

6. Cơ thể đa bào, đối xứng hai bên có bộ xương trong với cột sống.

Bài làmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay