Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống. - ... DeHocTot.com

Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống.

Sinh học


Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống sau:

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính bảo vệ trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

 

 

 

 

 

Châu chấu

 

 

 

 

 

Cá chép

 

 

 

 

 

Ếch đồng

 

 

 

 

 

Thằn lằn bóng đuôi dài

 

 

 

 

 

Chim bồ câu

 

 

 

 

 

Thỏ

 

 

 

 

 

Lựa chọn

 

- Thụ tinh ngoài

- Thụ tinh trong

- Đẻ con

- Đẻ trứng

- Biến thái

- Trực tiếp (không nhau thai)

-Trực tiếp(có nhau thai)

- Đào hang, lót ổ

- Làm tổ, ấp trứng

- Không đào hang, không làm tổ

- Bằng sữa diều, mớm mồi

- Bằng sữa mẹ

- Con non

(ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi

Bài làm

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính bảo vệ trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Ấu trùng tự đi kiếm mồi

Châu chấu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Ấu trùng tự đi kiếm mồi

Cá chép

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Ếch đồng

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Thằn lằn bóng đuôi dài

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

 

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Chim bồ câu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Làm tổ, ấp trứng

Bằng sữa diều, mớm mồi

Thỏ

Thụ tinh trong

Đẻ con

Trực tiếp( có nhau thai)

Đào hang, lót ở

Bằng sữa mẹde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay