Lý thuyết nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện - I - NHỆN1. Đặc điếm cấu tạoCơ thể n... DeHocTot.com

Lý thuyết nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Sinh học


I - NHỆN
1. Đặc điếm cấu tạo
Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần bụng
2. Tập tính ai Chàng lưới
Hình 25.2 sắp xếp không đúng quá trình chăng lưới ở nhện.


* Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào ?
- Chờ mồi (thường ở trung tâm lưới) (A)
- Chăng dây tơ phóng xạ (B)
- Chăng dây tơ khung (C)
- Chăng các sợi tơ vòng (D)
b) Bắt mồi
* Khi rình mồi. nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động ngay theo các nao tác sắp xếp chưa hợp lí dưới đây :
- Nhện hút dịch lỏng ở con mồi □
- Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc □
- Tiết dịch tiêu hoá vào cơ thê mồi □
- Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian
II- SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN
I. Một số đại diện
■ Giới thiệu một sô đại diện khác của lớp Hình nhệnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay