Lý thuyết phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật - I - PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬTI... DeHocTot.com

Lý thuyết phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

Sinh học


I - PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT

II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT

- Hãy xem xét các đặc điếm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật
+ Có khả năng di chuyển
+ Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và C02
+ Có hệ thần kinh và giác quan
+ Dị dưỡng (khả năng dinh dường nhờ chất hữu cơ có sẵn)
+ Không có khả năng tổn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trời

III. SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT

Do sự đóng góp của nhiều thế hệ các nhà phân loại học mả giói Động vật ngày nay được sắp xếp vào hơn 20 ngành. Chương trình Sinh học 7 đề cập đến 8 ngành chủ yếu và được sắp xếp như sau :
- Ngành Động vật nguyên sinh
- Ngành Ruột khoang
- Các ngành : Giun dẹp. Giun trốn, Giun đốt
- Ngành Thân mềm
- Ngành Chân khớp
- Ngành Động vật có xương sống gồm các lớp :
+ Cá
+ Lưỡng cư + Bò sát + Chim + Thú (Có vú)

IV. VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT

Động vật không chỉ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống con người.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay