Lý thuyết về tiến hóa sinh sản - I - SINH SẢN VÔ TÍNHSinh sản vô tính là h... DeHocTot.com

Lý thuyết về tiến hóa sinh sản

Sinh học


I - SINH SẢN VÔ TÍNH

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau. Có hai hình thức chính : Sự phàn đôi cơ thể và mọc chồi.

II - SINH SÁN HỮU TÍNH

Là hình thức sinh sàn có ưu thế hơn hình thức sinh sàn vô tính. Trong sinh sán hữu tinh có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. Trứng được thụ tinh ngoài cơ thể mẹ là thụ tinh ngoài và được thụ tinh trong cơ thể mẹ là thụ tinh trong

Nêu yểu tố đực và yếu tô cái có trên cùng một cá thế thì được gọi là cá thê lưỡng tính. Nếu trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể phân tính.

III - TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HŨU TÍNH

Tuỳ theo mức độ tiến hoá. sự hoàn chinh hình thức sinh sán hữu tính được thế hiện ở các mặt sau đây : Sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra còn thế hiện ớ tập tính chăm sóc trứng, sự chăm sóc con.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay