Nêu đặc điểm chung của bò sát. - Nêu đặc điểm chung của bò sát:Bài làm... DeHocTot.com

Nêu đặc điểm chung của bò sát.

Sinh học


Nêu đặc điểm chung của bò sát:

Bài làm

- Môi trường sống: Cạn

- Da: Khô, vảy sừng khô

- Hệ tuần hoàn: Tâm thất có vách ngăn hụt

- Hệ sinh dục: Có cơ quan dao phối

- Thính giác: Màng nhĩ nằm trong hốc tai

- Sinh sản: Thụ tinh trongde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay