Nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa. - Quan sát đọc chú thích 40.2, nêu đặc đi... DeHocTot.com

Nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa.

Sinh học


Quan sát đọc chú thích 40.2, nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa thích nghi với đời sống của chúng.

Bài làm
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay