Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa. - Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta... DeHocTot.com

Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa.

Sinh học


Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa.

Bài làm

- Vai trò trong nông nghiệp: Trâu, bò, ...

- Trong công nghiệp: Gà, bò, lợn, ...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay