Nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt khỉ và vượn. - ... DeHocTot.com

Nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt khỉ và vượn.

Sinh học


Quan sát hình 51.4 và các thông tin trên, hãy nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để

- Phân biệt khỉ và vượn

- Phân biệt khỉ hình người với khỉ, vượn

Bài làm

- Vượn khác khỉ: Vượn có chai mông nhỏ không có túi má và đuôi

- Khỉ hình người khác khỉ và vượn: Khỉ hình người không có chai mông, túi má và đuôi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay