Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác của ếch. - Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có ... DeHocTot.com

Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác của ếch.

Sinh học


Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác của ếch.

Bài làm

- Giống: Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

- Khác: Ở thằn lằn tâm thất có vách ngăn hụt (máu ít pha trộn), ở ếch (2 tâm nhĩ và 1 tâm thất, máu pha trộn nhiều hơn)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay