Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn hay là gần với động vật có xương sống hơn. - Trả lời các câu hỏi sau:- Cho biết ngàn... DeHocTot.com

Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn hay là gần với động vật có xương sống hơn.

Sinh học


Trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn hay là gần với động vật có xương sống hơn.

- Cho biết ngành thân mềm có quan hệ họ hàng gần hơn ngành ruột khoang hơn hay với ngành giun đốt hơn.

Bài làm

- Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn vì chúng bắt nguồn từ những nhánh có cùng một gốc chung và chúng có vị trí gần nhau hơn so với động vật có xương sống.

- Ngành thân mềm và ngành giun đốt có chung nguồn gốc ở gần nhau hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay