Nghiên cứu thông tin trong bảng và ghi tên từng loại tế bào vào ô trống của bảng. - Nghiên cứu thông tin trong bảng và ghi tên... DeHocTot.com

Nghiên cứu thông tin trong bảng và ghi tên từng loại tế bào vào ô trống của bảng.

Sinh học


Nghiên cứu thông tin trong bảng và ghi tên từng loại tế bào vào ô trống của bảng:

Bài làm

1: Tế bào gai

2: Tế bào thần kinh

3, 4: Tế bào sinh sản

5: Tế bào mô bì cơ-tiêu hóa

6:  Tế bào mô bì – cơde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay